Breed Motorisch Ontwikkelen

De definitie van BMO:

Het verwerven van fundamentele bouwstenen, die een motorisch vermogen geven om later verschillende context specifieke motorische (sport)vaardigheden uit te kunnen voeren. BMO helpt kinderen om makkelijk te kunnen bewegen en verschillende sporten te doen. Onderzoek laat zien dat deze basisvaardigheden niet ‘van nature’ komen aanwaaien. Kinderen moeten worden uitgedaagd om voldoende en gevarieerd te sporten en bewegen om zo een brede basis te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat drie hoofdvaardigheden belangrijk zijn voor de ontwikkeling:

• Verplaatsen (lopen, rennen en springen)

• Objectvaardigheden (gooien, vangen, schoppen en slaan van een bal)

• Balanceren (stoeien, rijden en glijden)

Het nut van BMO:

Een brede motorische ontwikkeling heeft verschillende voordelen voor de gezondheid, sportdeelname en de persoonlijke ontwikkeling. Vaardige kinderen vinden bewegen vaak leuker en krijgen meer waardering van ouders, begeleiders en vrienden. Hierdoor voelen kinderen zich zekerder en leren ze makkelijker nieuwe vaardigheden aan waardoor ze nog vaardiger worden. Dit is een positieve spiraal. Er is ook een positief effect op sociale vaardigheden. Dit geldt met name voor team- en duosporten. Kinderen, die bijvoorbeeld goed met een bal kunnen dribbelen, gaan sneller samenspelen en dagen elkaar eerder uit. Daarnaast doen vaardige kinderen vaker en eerder mee aan verschillende sport- en spelactiviteiten. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat zij beter met het verwerken van teleurstellingen en het vieren van successen om leren gaan. Kinderen met een brede motorische basis blijven vaak ook langer actief. Door de brede basis kunnen ze makkelijker switchen van de ene naar de andere sport en vinden ze eerder een sport die ze leuk vinden en echt bij hen past. Ook is de kans op uitval door blessures minder groot omdat vaardige kinderen sneller kunnen reageren en anticiperen op onvoorspelbare situaties. Een brede motorische basis zorgt er dus voor dat kinderen met meer plezier gaan en blijven sporten en bewegen.